Skały wapienne
Jura Krakowsko-Częstochowska obejmuje obszar między Krakowem a Wieluniem. Niewątpliwy urok wyżyny zapewnia jej zróżnicowany krajobraz, skaliste wzgórza, malownicze doliny i przebogata roślinność. Niepowtarzalny charakter Jury zapewniają skały wapienne - często o przedziwnych kształtach, przypominających postaci ludzi, zwierząt czy przedmiotów - co znalazło odzwierciedlenie w nadanych im nazwach: Jaś i Małgosia, Diabelskie Mosty, Maczuga Herkulesa, Brama Twardowskiego i inne.
Jaskinie
Drugim charakterystycznym elementem krajobrazu Jury są jaskinie. Jest ich na ok. 900, a więc ponad połowa znanych w Polsce! Największe zgrupowania jaskiń znajdują się w Sokolich Górach koło Olsztyna, w okolicach Ojcowa oraz Strzegowa. Najdłuższą jaskinią Jury jest Jaskinia Wierzchowska Górna koło Ojcowa (700 m) - udostępniona (obok Jaskini Wierzchowskiej Górnej) do zwiedzania, natomiast najgłębszą jaskinią jest Studnisko w Sokolich Górach (75,5 m).
Pustynia Błędowska
Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej można także zobaczyć największą osobliwość Europy Środkowej - czyli Pustynię Błędowską. Tak zróżnicowane środowisko geograficzne sprawiło, że na Jurze można spotkać roślinność zarówno charakterystyczną dla klimatu suchego, jak i wilgotnego - każda pora roku ukazuje wciąż nowe oblicza regionu, w nowej szacie roślinnej.
Zamki
Jura to także średniowieczne zamki warowne, wzniesione z kamienia wapiennego na szczytach wapiennych wzgórz, wkomponowane w niezwykle urokliwy sposób w otaczające je skały. Nazwano je Orlimi Gniazdami, gdyż tak, jak gniazda orłów - przyczepione są do wierzchołków skał. Wzniesiono je za czasów Kazimierza Wielkiego - tworzyły linię strażnic między Małopolską i Śląskiem. Niestety w XVII i XVIII wieku większość zamków została zniszczona i dziś możemy oglądać tylko ruiny - niemniej są one malowniczo piękne i warte obejrzenia. Każda z warowni ma swoją historię i swoją legendę. Wiele z nich zamieszkują duchy nieżyjących właścicieli.
Szlaki turystyczne
Wzdłuż linii zamków i wież obronnych wytyczono Szlak Orlich Gniazd - pozwala on poznać zabytki architektury i najpiękniejsze krajobrazy wyżyny.

Miłośnicy wspinaczki skałkowej znajdą tutaj wiele miejsc, w których mogą oddać się swojej pasji. Najbardziej popularne skałki - rzędkowickie i podlesickie - wykorzystywane są także jako teren szkoleniowy.