PROMOCJELast minute.
4-11,06,2017 - 250 zł promocja w cenie 200 zł za dobę
18-24,06,2017 -300 zł promocja w cenie 250 zł za dobę-w cenie korzystanie z basenu na obiekcie

Zapraszam do skorzystania
Janusz Kowarczyk